Bagi seluruh para senior master botoh Ayam Bangkok aduan tentunya sudah sangat paham betul tentang bagaimana